Strediská

HSV

  • realizácia a rekonštrukcia inžinierskych, bytových a občianskych stavieb
  • realizácia a rekonštrukcia priemyselných stavieb
  • dokončovacie práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  • profesné zameranie – murár, tesár, pokrývač, izolatér, podlahár

Ing. Dušan Hlinka
stavbyvedúci

Ing. Andrej Eštok                                                                                                                              
stavbyvedúci

0948 162313051/7710617051/7718672
hlinka@unistav.sk

0917414798, 051/7710617, 051/7718672

estok@unistav.sk

Peter Vidašič
stavbyvedúci

0917 581373, 051/7710617, 051/7718672
vidasic@unistav.sk