• Profil
 • Ponuka
 • Stavebniny
 • Kvalita
 • Referencie
 • Stavebná produkcia
 • Kontakt
 • Ochrana osobných údajov
 •    

  • stavby sú v realizácii
  • Kongregácia SS bl. Imeldy, Bratislava - Rozšírenie priestorov a kapacít CMŠ bl. Imeldy v Košiciach
   Začatie: 5/19, Ukončenie: 9/19, Náklady: 217 322,- € s DPH
  • Šarišské múzeum Bardejov - Meštiansky dom na Radničnom námestí 13, Bardejov - obnova
   Začatie: 3/19, Ukončenie: 7/19, Náklady: 273 135,- € s DPH
  • Mesto Gelnica - Obnova Baníckeho múzea v Gelnici
   Začatie: 3/19, Ukončenie: 1119, Náklady: 118 159,- € s DPH
  • Obec Kendice - zníženie energetickej náročnodti budovy OcÚ
   Začatie: 3/19, Ukončenie: 6/19, Náklady: 287 575,- € s DPH
  • Obec Veľká Ida - Oplotenie areálu parku pri kaštieli
   Začatie: 4/19, Ukončenie: 6/19, Náklady: 217 813,- € s DPH
  • ELYANA, s.r.o., Bratislava - Zníženie energetickej náročnosti výrobnej budovy - Sabinov
   Začatie: 5/19, Ukončenie: 9/19, Náklady: 254 705,- € s DPH
  • MOVYROV Prešov - MŠ Važecká 18, Prešov
   Začatie: 8/18, Ukončenie: 4/19, Náklady: 173 843,- € s DPH
  • PU v Prešove - Obnova ŠD PU v Prešove, Ul. 17. novembra 11, Prešov
   Začatie: 6/18, Ukončenie: 9/19, Náklady: 1 427 164,- € s DPH
  • Obec Klenov - Zmena spôsobu vykurovania a zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy OcÚ
   Začatie: 2/19, Ukončenie: 8/19, Náklady: 130 549,- € s DPH
  • Mesto Prešov - Rekonštrukcia dlažby a oplotenia prd kostolom sv. Jozefa na Františkánskom námestí, PO
   Začatie: 11/18, Ukončenie: 06/19, Náklady: 36 505,- € s DPH
  • MOVYROB Prešov - Zníženie energetickej náričnosti budovy MsÚ V. Šariš
   Začatie: 8/18, Ukončenie: 7/19, Náklady: 130 174,- € s DPH
  • Obec Bystrany - MŠ - prístavba
   Začatie: 9/18, Ukončenie: 12/19, Náklady: 498 424,- € s DPH
  • UN L. Pasteura, Košice - Stavebné úpravy na klinike infektológie
   Začatie: 1/18, Ukončenie: 10/19, Náklady: 139 189,- € s DPH
  • Obec Poproč - PZ -prístavba, nadstavba
   Začatie: 10/17, Ukončenie: 12/19, Náklady: 129 702,- € s DPH
  • Obec Ptrukša - Intenzifikácia separovaného zberu kom. odpadu - výstavba zberného dvora
   Začatie: 10/17, Ukončenie: 10/19, Náklady: 99 016,- € s DPH
  • MOVYROB Prešov - Prístavba a nadstavba objektov, Jána Hollého, Prešov
   Začatie: 7/17, Ukončenie: 8/18, Náklady: 279 921,- € s DPH
  • PSK - Obnova objektov Šarišského múzea Bardejov - Vila Rákoczi
   Začatie: 6/17, Ukončenie: 2/18, Náklady: 762 586,- € s DPH
  • SERVISKOMFORT s.r.o., Prešov - teplovody
   Začatie: 4/18, Ukončenie: 9/18, Náklady: 0,- € s DPH
  • Obec Fričovce - Rekonštrukcia garáže a skladu hasičskej techniky
   Začatie: 7/18, Ukončenie: 9/18, Náklady: 41 696,- € s DPH
  • Obec Kendice - Miestna kominikácia a IS IBV Misalatov
   Začatie: 4/18, Ukončenie: 6/18, Náklady: 78 040,- € s DPH
  • Obec Vyšný Klátov - Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníky a dodvodnenienový článok
   Začatie: 9/18, Ukončenie: 9/18, Náklady: 93 745,- € s DPH
  • Obec Bijacovce - Nadstavba MŠ
   Začatie: 5/18, Ukončenie: 8/18, Náklady: 276 989,- € s DPH
  • Mesto Gelnica - Zimný štadión - rekonštrucia šatní
   Začatie: 4/18, Ukončenie: 8/18, Náklady: 158 333,- € s DPH
  • FC SAFI Prešov - Dokončenie časti prevádzkovej budovy FC SAFI Prešov
   Začatie: 4/18, Ukončenie: 7/18, Náklady: 26 703,- € s DPH
  • Kongregácia sestier služobníc NPM, Prešov - kláštor, Sázavského, Prešov
   Začatie: 08/17, Ukončenie: 11/17, Náklady: 32 412,- € s DPH
  • SYTELI s.r.o. Michalovce - kasárne Prešov a Rožňava
   Začatie: 08/17, Ukončenie: 11/17, Náklady: 89 342,- € s DPH
  • Mesto Gelnica - strecha Zimný štadión
   Začatie: 08/17, Ukončenie: 08/17, Náklady: 33 822,- € s DPH
  • JANOLI, s.r.o., Uzovce - dielne
   Začatie: 05/17, Ukončenie: 09/17, Náklady: 139 455,- € s DPH
  • SERVISKOMFORT s.r.o., Prešov - KGJ Sekčov, Prešov
   Začatie: 06/17, Ukončenie: 06/17, Náklady: 12 105,- € s DPH
  • SERVISKOMFORT s.r.o., Prešov - teplovod OPÁL Prešov
   Začatie: 04/17, Ukončenie: 05/17, Náklady: 50 000,- € s DPH
  • TRIXION PROPERTY s.r.o. Prešov - Oprava vnútrajškov, Budovateľská ul. PO
   Začatie: 05/17, Ukončenie: 05/17, Náklady: 28 993,- € s DPH
  • MO SR - Trebišov, opravovňa vozidiel
   Začatie: 10/16, Ukončenie: 10/17, Náklady: 545 050,- € s DPH
  • SERVISKOMFORT s.r.o., Prešov - rekonštrucia hygienických zariadení
   Začatie: 01/17, Ukončenie: 03/17, Náklady: 28 909,- € s DPH
  • Mesto Gelnica - Zimný štadión
   Začatie: 04/17, Ukončenie: 08/17, Náklady: 660 000,- € s DPH
  • MOVYROB Prešov - MŠ Bernoláková Prešov
   Začatie: 05/17, Ukončenie: 10/17, Náklady: 365 920,- € s DPH
  • PD Kapušany - Ovčín Chmeľov
   Začatie: 06/17, Ukončenie: 11/17, Náklady: 141 455,- € s DPH
  • Mesto Vranov n/Tpľou - Rekonštrukcia MŠ 1. mája
   Začatie: 04/17, Ukončenie: 06/17, Náklady:477 340,- € s DPH
  • ÚnVV a ÚVTOS Prešov - rekonštrukcia RTG
   Začatie: 01/17, Ukončenie: 03/17, Náklady: 32 566,- € s DPH
  • MART SYSTEM s.r.o., V. Šariš - plyn. prípojka
   Začatie: 04/16, Ukončenie: 04/16, Náklady: 4 623,- € s DPH
  • PIVOVARY TOPVAR a.s. V. Šariš - výťah
   Začatie: 11/16, Ukončenie: 12/16, Náklady: 181 556,- € s DPH
  • Ištván Pavol, Ruská Nová Ves - rekonštrukcia RD
   Začatie: 06/16, Ukončenie: 08/16, Náklady: 54 161,- € s DPH
  • Lelák Jozef, Prešov - zateplenie RD
   Začatie: 04/16, Ukončenie: 04/16, Náklady: 8 712,- € s DPH
  • SERVISKOMFORT s.r.o., Prešov - úpravy areálu CK
   Začatie: 03/16, Ukončenie: 03/16, Náklady: 12 980,- € s DPH
  • JUDr. Sláviková Eva, PO-N. Šebastová - úpravy dvora
   Začatie: 04/16, Ukončenie: 05/16, Náklady: 13 445,- € s DPH
  • H.M.TRANSTECH, s.r.o., Prešov - prístrešok
   Začatie: 06/16, Ukončenie: 09/16, Náklady: 75 679,- € s DPH
  • CRH a.s., Rohožník - vodovodná prípojka
   Začatie: 03/16, Ukončenie: 04/16, Náklady: 11 938,- € s DPH
  • MO SR - Veľká Ida, havarijná nádrž
   Začatie: 11/16, Ukončenie: 12/16, Náklady: 48 980,- € s DPH
  • Obnova bytového domu ul. Humenská, Košice
   Začatie: 08/16, Ukončenie: 11/16, Náklady: 283 610,- € s DPH
  • Bytový dom 12 b.j. - Bystré
   Začatie: 06/14, Ukončenie: 09/15, Náklady: 579 810,- € s DPH
  • Zariadenie pre seniorov NARUČ, Prešov
   Začatie: 05/15, Ukončenie: 07/15, Náklady: 571 015,- € s DPH
  • Šarišské múzeum SO2, Meštiansky dom, Radničné námestie 27, Bardejov
   Začatie: 08/15, Ukončenie: 12/15, Náklady: 438 551,- € s DPH
  • Rekonštrukcia budovy FVT v Prešove, Bayerova 1
   Začatie: 09/15, Ukončenie: 10/15, Náklady: 287 603,- € s DPH
  • Rekonštrukcia komunitného centra v obci Petrovany
   Začatie: 01/14, Ukončenie: 01/15, Náklady: 178 603,- € s DPH
  • Bezpečný ženský domov MyMamy
   Začatie: 01/15, Ukončenie: 06/15, Náklady: 426 306 € s DPH
  • Komunitné centrum v obci Kendice
   Začatie: 05/15, Ukončenie: 09/15, Náklady: 220 125 € s DPH
  • Rekonštrukcia a prístavba MŠ v Kendiciach
   Začatie: 05/15, Ukončenie: 08/15, Náklady: 174 814 € s DPH
  • Rekonštrukcia Malého kaštieľa Hanušovce nad Topľou
   Začatie: 07/15, Ukončenie: 10/15, Náklady: 713 299 € s DPH
  • Rekonštrukcia predškolského zariadenia - Materská školy Bystré Sídlisko 311
   Začatie: 10/15, Ukončenie: 10/15, Náklady: 431 984 € s DPH
  • Zvonica Šváby, Prešov
   Začatie: 06/14, Ukončenie: 09/14, Náklady: 28 734,- € s DPH
  • Uzovce - JANOLI s.r.o. - Pristavba
   Začatie: 07/14, Ukončenie: 10/14, Náklady: 233 767,- € s DPH
  • Prepojenie kotolní Šváby K1, K2 a stavebné úpravy kotolne K2
   Začatie: 07/13, Ukončenie: 04/14, Náklady: 489 408 € s DPH
  • DSS Park mládeže Košice – rekonštrukcia objektu
   Začatie: 10/13, Ukončenie: 05/14, Náklady: 936 822 € s DPH
  • Rekonštrukcia a modernizácia tepelného hospodárstva Batizovce
   Začatie: 09/14, Ukončenie: 10/14, Náklady: 287 100 € s DPH
  • Komunitné centrum v obci Bystré
   Začatie: 07/14, Ukončenie: 11/14, Náklady: 168 000 € s DPH
  • Multifunkčné kultúrno-vzdelávacie centrum Stará Ľubovňa
   Začatie: 09/14, Ukončenie: 12/14, Náklady: 418 714 € s DPH
  • Investícia do živočíšnej výroby PVOD Mokrance
   Začatie: 11/14, Ukončenie: 04/15, Náklady: 471 242 € s DPH
  • Kostol sv. Františka Xaverského Šalgovík - prístavba
   Začatie: 6/12, Ukončenie: 11/13, Náklady: 178 325 € s DPH
   2013 / Kostol sv. Františka Xaverského Šalgovík - prístavba
   2013 / Kostol sv. Františka Xaverského Šalgovík - prístavba
   2013 / Kostol sv. Františka Xaverského Šalgovík - prístavba
   2013 / Kostol sv. Františka Xaverského Šalgovík - prístavba
   2013 / Kostol sv. Františka Xaverského Šalgovík - prístavba
   2013 / Kostol sv. Františka Xaverského Šalgovík - prístavba
   2013 / Kostol sv. Františka Xaverského Šalgovík - prístavba
   2013 / Kostol sv. Františka Xaverského Šalgovík - prístavba
   2013 / Kostol sv. Františka Xaverského Šalgovík - prístavba
   2013 / Kostol sv. Františka Xaverského Šalgovík - prístavba
   2013 / Kostol sv. Františka Xaverského Šalgovík - prístavba
   2013 / Kostol sv. Františka Xaverského Šalgovík - prístavba
  • Plynofikácia a ÚK ZŠ Bidovce
   Začatie: 5/13, Ukončenie: 6/13, Náklady: 92 004 € s DPH
  • Domov dôchodcov a dom sociálnych služieb Senior Vrútky
   Začatie: 9/12, Ukončenie: 9/13, Náklady: 920 590 € s DPH
   2013 / Domov dôchodcov a dom sociálnych služieb Senior Vrútky
   2013 / Domov dôchodcov a dom sociálnych služieb Senior Vrútky
   2013 / Domov dôchodcov a dom sociálnych služieb Senior Vrútky
   2013 / Domov dôchodcov a dom sociálnych služieb Senior Vrútky
   2013 / Domov dôchodcov a dom sociálnych služieb Senior Vrútky
   2013 / Domov dôchodcov a dom sociálnych služieb Senior Vrútky
  • Oprava krovu a výmena strešnej krytiny, SOŠ Majstra Pavla v Levoči
   Začatie: 9/13, Ukončenie: 10/13, Náklady: 78 217 € s DPH
  • MŠ Čergovská – narušená statika I. Etapa
   Začatie: 9/13, Ukončenie: 11/13, Náklady: 29 874 € s DPH
  • Stavebné úpravy skladu PUMS v areáli Pivovaru Šariš, Pivovarská 9, Veľký Šariš
   Začatie: 4/13, Ukončenie: 5/13, Náklady: 69 700 € s DPH
  • Teplovodná kotolňa SÚC PSK oblasť Prešov
   Začatie: 5/13, Ukončenie: 8/13, Náklady: 113 753 € s DPH
  • Výroba a montáž okien na budove PSK
   Začatie: 12/12, Ukončenie: 9/13, Náklady: 474 329 € s DPH
  • Chodník pre peších a spevnené plochy v obci Žehňa
   Začatie: 9/13, Ukončenie: 11/13, Náklady: 43 811 € s DPH
  • Areál budov na ul. Watsonova a areál budov na ul. Bulharská, Košice
   Začatie: 7/13, Ukončenie: 12/13, Náklady: 805 038 € s DPH
  • Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Boľ
   Začatie: 4/11, Ukončenie: 2/12, Náklady: 423 260 € s DPH
   2012 / Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Boľ
   2012 / Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Boľ
   2012 / Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Boľ
   2012 / Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Boľ
  • Rekonštrukcia a modernizácia Špeciálnej základnej školy v Poprade
   Začatie: 6/11, Ukončenie: 4/12, Náklady: 430 035 € s DPH
   2012 / Rekonštrukcia a modernizácia Špeciálnej základnej školy v
   2012 / Rekonštrukcia a modernizácia Špeciálnej základnej školy v
   2012 / Rekonštrukcia a modernizácia Špeciálnej základnej školy v
   2012 / Rekonštrukcia a modernizácia Špeciálnej základnej školy v
  • ZŠ Košická Polianka – zníženie ekologickej záťaže
   Začatie: 4/12, Ukončenie: 8/12, Náklady: 140 579 € s DPH
  • Rekonštrukcia plynovej kotolne – odstránenie havarijného stavu, Hvezdáreň Prešov
   Začatie: 8/12, Ukončenie: 8/12, Náklady: 46 748 € s DPH
  • Rekonštrukcia zdravotného strediska v Raslaviciach
   Začatie: 11/11, Ukončenie: 11/12, Náklady: 176 565 € s DPH
   2012 / Rekonštrukcia zdravotného strediska v Raslaviciach
   2012 / Rekonštrukcia zdravotného strediska v Raslaviciach
   2012 / Rekonštrukcia zdravotného strediska v Raslaviciach
   2012 / Rekonštrukcia zdravotného strediska v Raslaviciach
  • Hotel Mladosť Svit, blok A - prestavba na byty
   Začatie: 4/12, Ukončenie: 12/12, Náklady: 1 826 400 € s DPH
   2012 / Hotel Mladosť Svit, blok A - prestavba na byty
   2012 / Hotel Mladosť Svit, blok A - prestavba na byty
  • Zriadenie podporovaného bývania, Social.Trans, n.o. Spišské Vlachy
   Začatie: 9/10, Ukončenie: 3/12, Náklady: 423 314 € s DPH
   2012 / Zriadenie podporovaného bývania, Social.Trans, n.o. Spišs
   2012 / Zriadenie podporovaného bývania, Social.Trans, n.o. Spišs
   2012 / Zriadenie podporovaného bývania, Social.Trans, n.o. Spišs
   2012 / Zriadenie podporovaného bývania, Social.Trans, n.o. Spišs
   2012 / Zriadenie podporovaného bývania, Social.Trans, n.o. Spišs
  • Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy v obci Vinné
   Začatie: 2/12, Ukončenie: 7/12, Náklady: 258 094 € s DPH
   2012 / Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy v obci Vinné
   2012 / Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy v obci Vinné
   2012 / Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy v obci Vinné
   2012 / Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy v obci Vinné
   2012 / Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy v obci Vinné
  • Bytový dom Kendice
   Začatie: 6/11, Ukončenie: 11/12, Náklady: 688 037 € s DPH
   2012 / Bytový dom Kendice
   2012 / Bytový dom Kendice
   2012 / Bytový dom Kendice
   2012 / Bytový dom Kendice
   2012 / Bytový dom Kendice
  • Obecný úrad v ekologickej prevádzke, Košická Polianka
   Začatie: 8/11, Ukončenie: 12/12, Náklady: 131 441 € s DPH
   2012 / Obecný úrad v ekologickej prevádzke, Košická Polianka
   2012 / Obecný úrad v ekologickej prevádzke, Košická Polianka
   2012 / Obecný úrad v ekologickej prevádzke, Košická Polianka
   2012 / Obecný úrad v ekologickej prevádzke, Košická Polianka
   2012 / Obecný úrad v ekologickej prevádzke, Košická Polianka
   2012 / Obecný úrad v ekologickej prevádzke, Košická Polianka
  • Oprava interiérov na 6. a 7. Poschodí školského internátu, SUŠ , Prešov
   Začatie: 7/12, Ukončenie: 8/12, Náklady: 135 000 € s DPH
  • Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ na Šrobárovej ul. v Prešove
   Začatie: 10/09, Ukončenie: 04/11, Náklady: 1 439 395 € s DPH
   2011 / Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ na Šrobárovej ul. v Prešo
   2011 / Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ na Šrobárovej ul. v Prešo
   2011 / Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ na Šrobárovej ul. v Prešo
   2011 / Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ na Šrobárovej ul. v Prešo
   2011 / Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ na Šrobárovej ul. v Prešo
   2011 / Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ na Šrobárovej ul. v Prešo
  • Ľubotice – prístavba MŠ
   Začatie: 7/10, Ukončenie: 6/11, Náklady: 281 207 € s DPH
   2011 / Ľubotice – prístavba MŠ
   2011 / Ľubotice – prístavba MŠ
   2011 / Ľubotice – prístavba MŠ
   2011 / Ľubotice – prístavba MŠ
  • Prešov – Napojenie kotolne K9 sídl. Sekčov na centrálnu kotolňu Sekčov
   Začatie: 7/11, Ukončenie: 8/11, Náklady: 115 638 € s DPH
  • Prešov – Sídl. Mladosť – Výmena teplovodu M. Nešpora
   Začatie: 9/11, Ukončenie: 10/11, Náklady: 56 398 € s DPH
  • Protipožiarna lesná cesta Farská - rekonštrukcia, Urbár Renčišov
   Začatie: 4/11, Ukončenie: 4/11, Náklady: 426 429 € s DPH
  • Prešov – sídl. Sekčov, ul. Exnárová 24-29
   Začatie: 8/11, Ukončenie: 9/11, Náklady: 129 876 € s DPH
  • Nájomný bytový dom, 30 b.j. Svit
   Začatie: 7/10, Ukončenie: 6/11, Náklady: 1 287 991 € s DPH
   2011 / Nájomný bytový dom, 30 b.j. Svit
   2011 / Nájomný bytový dom, 30 b.j. Svit
   2011 / Nájomný bytový dom, 30 b.j. Svit
  • Rekonštrukcia a modernizácia obecných stavieb Jakubovany - práce
   Začatie: 5/09, Ukončenie: 12/11 , Náklady: 302 021 € s DPH
   2011 / Rekonštrukcia a modernizácia obecných stavieb Jakubovany
   2011 / Rekonštrukcia a modernizácia obecných stavieb Jakubovany
   2011 / Rekonštrukcia a modernizácia obecných stavieb Jakubovany
   2011 / Rekonštrukcia a modernizácia obecných stavieb Jakubovany
   2011 / Rekonštrukcia a modernizácia obecných stavieb Jakubovany
   2011 / Rekonštrukcia a modernizácia obecných stavieb Jakubovany
  • Silážny žľab Mokrance
   Začatie: 04/10, Ukončenie: 09/10, Náklady: 517 441 € s DPH
   2010 / Silážny žľab Mokrance
   2010 / Silážny žľab Mokrance
   2010 / Silážny žľab Mokrance
   2010 / Silážny žľab Mokrance
   2010 / Silážny žľab Mokrance
   2010 / Silážny žľab Mokrance
  • Ovčie - nájomné byty 2x11 b.j.
   Začatie: 7/09, Ukončenie: 10/10, Náklady: 571 267 € s DPH
   2010 / Ovčie - nájomné byty 2x11 b.j.
   2010 / Ovčie - nájomné byty 2x11 b.j.
   2010 / Ovčie - nájomné byty 2x11 b.j.
   2010 / Ovčie - nájomné byty 2x11 b.j.
  • Nájomný bytový dom Svit, 36 b.j.
   Začatie: 07/09, Ukončenie: 07/10 , Náklady: 1 211 567 € s DPH
   2010 / Nájomný bytový dom Svit, 36 b.j.
   2010 / Nájomný bytový dom Svit, 36 b.j.
   2010 / Nájomný bytový dom Svit, 36 b.j.
  • Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Horovce
   Začatie: 9/09, Ukončenie: 11/10, Náklady: 397 027 € s DPH
   2010 / Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Horovce
   2010 / Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Horovce
  • Prekrytie Zimného štadióna Brezno - II. etapa
   Začatie: 04/07, Ukončenie: 04/10, Náklady: 4 898 167 € s DPH
  • Obec Ovčie - výstavba nájomných bytov
  • Mesto Gelnica - rekonštrukcia zimného štadiónu
  • Mesto Brezno - rekonštrukcia zimného štadiónu
  • Modernizácia a dostavba areálu , Budovateľská 63 , Prešov
   Začatie: 03/08, Ukončenie: 02/09, Náklady: 545 696 € s DPH
  • Napojenie kotolne mladosť a BK K2 sídl. III na primár CK Prešov
   Začatie: 04/09, Ukončenie: 09/09, Náklady: 1 012 664 € s DPH
  • Rekonštrukcia zimného štadióna Gelnica
   Začatie: 12/07, Ukončenie: 12/09, Náklady: 4 554 307 € s DPH
  • Prešov - prístupová komunikácia do PZ na ul. Družstevnej
   Začatie: 10/08, Ukončenie: 11/09, Náklady: 972 760 € s DPH
   2009 / Prešov - prístupová komunikácia do PZ na ul. Družstevnej
   2009 / Prešov - prístupová komunikácia do PZ na ul. Družstevnej
  • Základná škola Bystré - prístavba a stavebné úpravy
   Začatie: 12/08, Ukončenie: 12/09, Náklady: 1 075 068 € s DPH
   2009 / Základná škola Bystré - prístavba a stavebné úpravy
   2009 / Základná škola Bystré - prístavba a stavebné úpravy
   2009 / Základná škola Bystré - prístavba a stavebné úpravy
   2009 / Základná škola Bystré - prístavba a stavebné úpravy
   2009 / Základná škola Bystré - prístavba a stavebné úpravy
  • Mesto Spišské Podhradie - rekonštrukcia meštianskeho domu
  • CEÚ - rekonštrukcia tepelných rozvodov a kotolne
  • Plynoinštalačné práce
  • Levoča - 20 b.j. nájomné byty, sídl. Západ
   Začatie: 7/08, Ukončenie: 9/09, Náklady: 82 446 € s DPH
  • Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba MŠ Pavlovce
   Začatie: 10/08, Ukončenie: 07/09, Náklady: 266 604 € s DPH
   2009 / Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba MŠ Pavlovce
   2009 / Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba MŠ Pavlovce
   2009 / Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba MŠ Pavlovce
  • Rekonštrukcia základnej školy Bôľ
   Začatie: 03/09, Ukončenie: 11/09, Náklady: 404 855 € s DPH
   2009 / Rekonštrukcia základnej školy Bôľ
   2009 / Rekonštrukcia základnej školy Bôľ
   2009 / Rekonštrukcia základnej školy Bôľ
  • Prestavba bytového domu č. 25 na Palešovom námestí v Spišskom Podhradí
   Začatie: 06/08, Ukončenie: 12/09, Náklady: 713 636 € s DPH
   2009 / Prestavba bytového domu č. 25 na Palešovom námestí v Spiš
   2009 / Prestavba bytového domu č. 25 na Palešovom námestí v Spiš
   2009 / Prestavba bytového domu č. 25 na Palešovom námestí v Spiš
   2009 / Prestavba bytového domu č. 25 na Palešovom námestí v Spiš
   2009 / Prestavba bytového domu č. 25 na Palešovom námestí v Spiš
   2009 / Prestavba bytového domu č. 25 na Palešovom námestí v Spiš
  • 176 nájomných bytov v Prešove
   2008 / 176 nájomných bytov v Prešove
   2008 / 176 nájomných bytov v Prešove
  • Rekonštrukcia historického domu v Bardejove
   2008 / Rekonštrukcia historického domu v Bardejove
   2008 / Rekonštrukcia historického domu v Bardejove
  • Prekrytie zimného štadióna v Brezne
   2008 / Prekrytie zimného štadióna v Brezne
   2008 / Prekrytie zimného štadióna v Brezne
   2008 / Prekrytie zimného štadióna v Brezne
  • Rekonštrukcia objektu pre MsÚ Prešov
   2008 / Rekonštrukcia objektu pre MsÚ Prešov
   2008 / Rekonštrukcia objektu pre MsÚ Prešov
   2008 / Rekonštrukcia objektu pre MsÚ Prešov
   2008 / Rekonštrukcia objektu pre MsÚ Prešov
  • Prestavba objektu na nájomné byty vo Svite
   2008 / Prestavba objektu na nájomné byty vo Svite
   2008 / Prestavba objektu na nájomné byty vo Svite
   2008 / Prestavba objektu na nájomné byty vo Svite
   2008 / Prestavba objektu na nájomné byty vo Svite
  • Nadstavba a fasáda MPC v Prešove
   2007 / Nadstavba a fasáda MPC v Prešove
   2007 / Nadstavba a fasáda MPC v Prešove
  • Zateplenie bytového domu v Prešove
   2007 / Zateplenie bytového domu v Prešove
   2007 / Zateplenie bytového domu v Prešove
  • Dostavba telocvične a zateplenie ZŠ v Prešove
   2007 / Dostavba telocvične a zateplenie ZŠ v Prešove
   2007 / Dostavba telocvične a zateplenie ZŠ v Prešove
   2007 / Dostavba telocvične a zateplenie ZŠ v Prešove
   2007 / Dostavba telocvične a zateplenie ZŠ v Prešove
  • Doliečovací ústav – ÚVN Ružomberok
   2007 / Doliečovací ústav – ÚVN Ružomberok
   2007 / Doliečovací ústav – ÚVN Ružomberok
  • Prekrytie zimného štadióna v Bardejove
   2007 / Prekrytie zimného štadióna v Bardejove
   2007 / Prekrytie zimného štadióna v Bardejove
  • Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok - Považská ulica
   2006 / Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok - Považská ulica
   2006 / Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok - Považská ulica
  • Rekonštrukcia zimneho štadióna Prešov
  • Bardejovská ulica Ľubotice - rekonštrukcia cesty
  • Oprava a rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení údržby v areáli DPMP, a.s.
  • Prešov - úprava vnútrobloku námestia 1. mája č. 1-5
  • Rekonštrukcia časti plochej strechy na športovej hale v Prešove
  • Rekonštrukčné a sanačné práce - ZŠ Sibírska v Prešove
  • Rekonštrukcia plynovej kotolne - ZUŠ ul. Baštová Prešov - pamiatkovo chránený objekt
  • Sokolovské kasárne , rekonštrukcia budovy č. 5
   2004 / Sokolovské kasárne , rekonštrukcia budovy č. 5
   2004 / Sokolovské kasárne , rekonštrukcia budovy č. 5
  • Rekonštrukcia skladu piva - Pivovar Veľký Šariš
   2004 / Rekonštrukcia skladu piva - Pivovar Veľký Šariš
   2004 / Rekonštrukcia skladu piva - Pivovar Veľký Šariš
  • Hydraulické vyregulovanie rozvodov ÚK - ZŠ Bajkalská Prešov
  • Rekonštrukcia cesty, ul. Levočská Prešov
  • Základná škola ul. Sibírska – telocvičňa Prešov
  • Zateplenie fasády ul. Požiarnická Prešov
  • ZUŠ ul. Baštová Prešov - pamiatkovo chránený objekt
  • Vonkajšia kanalizácia Pod Vimbargom Bardejov
  • 22 bytových jednotiek Hanušovce nad Topľou
  • Župný dom Prešov – južná a západná dvorná fasáda - pamiatkovo chránený objekt
  • Vodovod Petrovany
  • Rekonštrukcia strechy hasičskej stanice Stará Ľubovňa
  • Rekonštrukcia objektu ZŠ Lesnícka 1 Prešov
  • Levice – rekonštrukcia budovy č. III.
  • Oprava a úprava priestorov Poprad
  • Oprava priestorov ÚVS Michalovce
  • Prestavba objektu 04 na Masarykovej ulici v Prešove
  • Kanalizácia Kendice
  • VLN – Košice
  • Rozšírenie verejného vodovodu Kendice
  • Prešov – rekonštrukcia ul. Pri Hati – Solivar
  • Prístavba a nadstavba ZŠ Záhradné 1.-4. ročník
  • Oprava režimových priestorov b.č. 2 Šrob. K. Košice
  • Prekrytie zimného štadióna Bardejov
  • Dostavba AB MsÚ Prešov
  • Dukelské tlačiarne pre PU Prešov
  • Krajské múzeum Prešov – prestavba podkrovia – pamiatkovo chránený objekt
  • Rekonštrukcia VÚ 8435 Prešov
  • Masarykova ul. , objekt č. 4 Prešov
  • Komunikácie v obci Fintice
  • Rodinný dom Prešov, ul. Na Výhliadke
  • Výmena horúcovodu - sídlisko II. Prešov
  • Rekonštrukcia ÚK na OÚ v Prešove
  • Prešovská univerzita – rekonštrukcia sociálneho zariadenia
  • Základná škola Prešov, ul. 17 novembra
  • Prístavba a novostavba ZŠ Kendice
  • Bystré – byty 15 bytových jednotiek
  • Oprava fasády Župný dom Slovenská 40 Prešov - pamiatkovo chránený objekt
  • 190 bytových jednotiek. Sabinovská – Majakovského , Prešov
  • ZUŠ Prešov
  • Kuchyňa VLN – Košice - pamiatkovo chránený objekt
  • Rekonštrukcia teplovodu – ÚK, sídlisko II. Prešov
  • Rekonštrukcia ELI na OÚ v Prešove
  • Nájomné byty - 176 bytových jednotiek – stará tehelňa
  • Rekonštrukcia 1. PP Hlavná 40 Prešov
  • Oprava fasády Svätoplukova 2 Prešov - pamiatkovo chránený objekt
  • Teplovod – bezkanálový systém , sídlisko II. Prešov
  • Stredisko údržby diaľnic Behárovce – Branisko
  • Rekonštrukcia ulice Pod Hájom - Prešov – Ľubotice
  • Oprava fasády Župného domu v Prešove - pamiatkovo chránený objekt
  • Prešovská univerzita – rekonštrukcia ÚVK
  • Rekonštrukcia rozvodov ÚK, ZTI sídlisko III. Prešov
  • Rekonštrukcia inžinierskych sietí ulice Makarenkova Prešov – Ľubotice
  • Kanalizácia obce Kendice
  • Plynofikácia obce Becherov
  • Mestská zóna Prešov – pamiatkovo chránený objekt - obnova Hlavnej ulice
  • Rekonštrukcia a prístavba VOP a VOS – Prešov
  • Stavebné bytové družstvo a Spravbyt v Prešove a Sabinove
  • Plniareň minerálnych vôd Salvator - Lipovce
  • Rekonštrukcia objektov v MPR na ulici Hlavnej v Prešove č. 126, 134
  • Vodovod Vydumanec
  • Rekonštrukcia strechy slobodárne OÚNZ na ul. Fučíkovej ulici Prešov
  • Teplovody z rúr PIPECO pre Spravbyt v Prešove
  • Rekonštrukcia ELI a ÚK na Okresnom úrade v Prešove
  • Župný dom v Prešove
  • Stojánky pre vrtuľníky - Letisko Prešov
  • Rekonštrukcia cesty pre a.s. Solivary
  • Plynofikácia obcí: Gemer, Tornaľa, Tisovec, Hnúšťa, Šarišské Sokolovce
  • Rekonštrukcia cesty a zastávok MHD a SAD na ul. Šafárikovej
  • Montáž 10 000 ks vodomerov pre Mestský bytový podnik Prešov
  • Rekonštrukcia chodníkov a komunikácii na Hlavnej ulici v Prešove a Lipanoch
  • Inštalácia ÚK pre stavbu Telekomunikácií v Prešove
  • Rekonštrukcia objektov v MPR na ulici Hlavnej v Prešove č.122, 118, 26, 116
  • Plynový rozvod a prípojky v obci Ľubotice
  • NN prípojka pre ATÚ Ľubotice
  • Odstavné plochy pre Dopravný podnik Prešov
  • Rekonštrukcia kotolne na Levočskej ulici v Prešove
  • Zdravotné stredisko Hanušovce
  • Predajne KERIMAX Prešov
  • Meniareň pre trolejové vedenie Prešov - Solivar
  • Rekonštrukcia obchodného domu KMART a TESCO Prešov
  • Plynofikácia obcí: Miková, Becherov
  • Rekonštrukcia slobodárne na 64 bytov na Kúpeľnej ulici v Prešove
  • Prístavba a rekonštrukcia Vojenského obvodového súdu a vojenskej obvodnej prokuratúry v Prešove
  • Rekonštrukcia ulíc Makarenkovej a Nižňanskej v Ľuboticiach
  • iné väčšie a menšie stavby