Ponuka

Ponúkame Vám komplexné služby v procese výstavby, ktoré sú založené na modernom riadení, kompetentnosti a dlhoročných skúsenostiach.

Zabezpečujeme:

  • služby generálneho dodávateľa
  • riadenie projektov formou stavieb na kľúč
  • inžiniersku a konzultačnú činnosť

Stavebno-montážne práce vykonávame vlastnými pracovníkmi. Firma disponuje kompletným vybavením mechanizmami a dopravnými prostriedkami. Staviame s kvalitnými materiálmi a progresívnymi pracovnými postupmi. Kvalitu našej produkcie môžeme preukázať certifikátom kvality. Riadenie operácií vychádza z platnej dokumentácie manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009 v oblasti realizácie hlavnej a pomocnej stavebnej výroby a rekonštrukčných prác na bytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavbách a obchodnej činnosti so stavebným materiálom.