Strediská

Technický úsek

  • oddelenie zákazky, subdodávky a marketing
  • oddelenie cien
  • oddelenie výrobnej kalkulácie
Ing. Jaroslav Mikula
vedúci úseku
0908 644429, 0917 434942, 051/7710617, 051/7718672
mikulajaroslav@unistav.sk
Anna Balážová
kalkulantka
0917 434942051/7710617051/7718672
balazova@unistav.sk
Ing. Marta Olexová
kalkulantka
0917 434942051/7710617051/7718672
olexova@unistav.sk