Kvalita

Naša spoločnosť získala Certifikát systému riadenia kvality ISO 9002 v roku 1999.

V súčasnosti sme na základe certifikačného auditu držiteľom Certifikátu systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016, Certifikátu systému environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2016 a Certifikátu systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN ISO 45001:2019.

EMAS smiley

Procesy v našej spoločnosti boli v roku 2021 podrobené enviromentálnemu overovaniu v zmysle schémy EMAS.

Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty