Kvalita

Naša spoločnosť získala Certifikát systému riadenia kvality ISO 9002 v roku 1999.

V súčasnosti sme na základe certifikačného auditu držiteľom Certifikátu systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009, Certifikátu systému environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2005 a Certifikátu systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN OHSAS 18001:2009.

Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty