Strediská

Elektro, maliari, klampiari

  • montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
  • bleskozvody
  • odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
  • maliarske a natieračské práce - klampiarske a pokrývačské práce
  • montáž sadrokartónových konštrukcií
Marek Púchovský
vedúci strediska
0908 651069, 051/7710617, 051/7718672
puchovsky@unistav.sk