Strediská

Inštalácia ZTI, ÚK, plyn

  • vodoinštalatérske práce
  • výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
  • plynoinštalačné práce
  • montáže a revízie NTL a STL plynovodov, vrátane prípojok a domových rozvodov
Ing. Vladimír Biath
vedúci strediska
0908 989752, 051/7710617, 051/7718672
biath@unistav.sk
Hamborský Rastislav
majster
0905 260357, 051/7710617, 051/7718672
hamborsky@unistav.sk